Motiveren en enthousiasmeren van medewerkers

Is er veel veranderd binnen je organisatie en heb je vaste/trouwe medewerkers die wel willen maar niet zo goed weten hoe ze hun draai weer kunnen vinden? Medewerkers kunnen zich in zo’n situatie heel kwetsbaar voelen en teruggrijpen op vaste patronen of de bekende weg. Zijn ze nog wel gemotiveerd? Lijken ze altijd met de hakken in het zand te staan?

In veel gevallen is dit op te lossen door deze medewerkers te helpen om hun weg in de organisatie weer te vinden. Door ze te leren om te gaan met de veranderingen die al gaande zijn en ook nog gaan komen. En door ze in te laten zien waar ze zelf invloed op hebben en dat ze altijd keuzes hebben. Door de medewerkers het zelfvertrouwen en de eigenwaarde te laten hervinden.

Kansen in plaats van belemmeringen

Door de medewerker te helpen om meer zelfvertrouwen en een positievere kijk te ontwikkelen leren ze kansen en mogelijkheden herkennen en benutten. Ze leren dat het begint bij henzelf en dat ze eigen keuzes moeten maken. Ook gaan we aan de slag met de persoonlijke belemmeringen van de medewerker.

Werkwijze

Wij helpen mensen om de motivatie en het plezier in het werk terug te vinden. We werken met groepen want in een groep wordt je direct geconfronteerd met je omgeving en de reactie van je omgeving. In een groep zie je meteen wat voor effect een andere houding of andere communicatie heeft op de samenwerking. En natuurlijk leer je ook nog eens van- en met elkaar. Het leren gaat sneller en een positieve, veilige insteek staan voorop.

Dit is een inspirerende training voor mensen die extra motivatie nodig hebben. Die net het zetje in de rug nodig hebben. Die wat zelfvertrouwen missen.
Wat maakt jou gelukkig en hoe maak je keuzes die goed bij jou passen? Hoe kun je voor jezelf opkomen en je eigen weg gaan volgen?

Deze training helpt jouw medewerkers aan meer zelfvertrouwen en werkplezier.