8 Rollen – Geen test – Intuïtief – Visueel

De teamrollen-methode “In de Hoofdrol!” is een tool die je helpt inzicht te krijgen in jezelf en in de ander. Een hulpmiddel dat je kan gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling en voor team- en organisatieontwikkeling. Het startpunt voor gesprek en het leren kennen van jezelf, elkaar en de kracht van de verschillen.

De basis is een kaartenset met 4x de 8 teamrollen en 8 werkvormen. Wij bieden trainingen voor teams en organisaties waarbij we de teamrollen-methode inzetten en een verdiepingsdag voor trainers en coaches waar je leert werken met de methode.

8 rollen

De 8 teamrollen van In de Hoofdrol! zijn ontwikkeld met behulp van bestaande methodes zoals de 4 kleuren persoonlijkheidstest (van o.a. DISC en Insights), de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en de teamrollen methode van Belbin. We hebben ook gebruik gemaakt van de archetypes zoals deze door Jung zijn beschreven (waarop ook MBTI is gebaseerd). We hebben er voor gekozen om 8 rollen te beschrijven die je op het werk, maar ook daarbuiten, kan herkennen.

Uit onze ervaring is gebleken dat meer dan 8 types, zoals bijvoorbeeld bij MBTI en door Jung beschreven, tijdens een training te veel keuze geeft en vooral te veel uitleg vraagt. Met de 4 kleuren is echter vaak net niet de nuance aan te brengen die een team nodig heeft om het gesprek over de verschillen en taakverdeling aan te gaan. Door in de basis altijd uit te gaan van 2 voorkeursrollen krijg je een variatie van 56 voorkeuren. Daarmee creëert In de Hoofdrol! een brede variatie als startpunt zonder dat het ingewikkeld wordt.

Geen test
Methodes zoals MBTI en Belbin maken gebruik van uitgebreide testen. Wij geloven echter niet dat het invullen van een test en het indelen van mensen n.a.v. die test toegevoegde waarde heeft.

Wanneer je archetypes of teamrollen gebruikt kan een test er voor zorgen dat tegenstellingen in je eigen persoonlijkheid geen ruimte krijgen. Ook kan het veroorzaken dat mensen zich in een hokje gedrukt voelen waar ze niet meer uit kunnen. Juist door geen gebruik te maken van een test en mensen zelf te laten kiezen welke hoofdrollen ze hebben ontstaat er ruimte voor gesprek en reflectie.

Doordat we geen test gebruiken wordt je uitgenodigd om na te denken over je eigen rollen op de verschillende plekken in je leven. Zet je overal dezelfde rol in of ben je thuis anders dan op je werk? En zijn er misschien kwaliteiten die je op de ene plek wel gebruikt en op de andere niet?  Dit is interessant bij het beter leren kennen van jezelf maar ook in teams heeft dit toegevoegde waarde.

Intuïtief en visueel

Het beeldmateriaal en de associaties met de namen van de rollen zorgen ervoor dat een rol je intuïtief wel of niet aanspreekt. Een rol geeft direct herkenning en trekt je aan of stoot je af. Deze eerste indruk, zonder invulling van woorden, zorgt voor interessante informatie over je eigen hoofdrollen maar ook over allergieën en aannames ten opzichte van andere rollen.

Door uit te gaan van het visuele en van de intuïtieve keuzes en associaties die daarbij een grote rol spelen kom je zonder theorie en testen bij een laag van jezelf waar je van kan leren en die je helpt te ontwikkelen. Je start met intuïtie en gevoel in plaats van een start vanuit je hoofd. Je begint op een diepere laag en gaat dan uitpluizen wat je daarvan kan leren. Dat is in de teamdynamiek te gebruiken maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling.

De elementen

Hoofdzaak, Kwaliteiten en schaduwkanten
Elke rol heeft een hoofdzaak. Deze hoofdzaak is datgene wat een rol het belangrijkste vindt. Het is de drijfveer. De reden waarom je doet wat je doet.

Daarnaast zijn bij elke rol de kwaliteiten en schaduwkanten beschreven in de taal die bij deze rol past. Het gebruik van verschillende taal per rol is een bewuste keuze. Een generaal spreekt nu eenmaal een andere taal dan bijvoorbeeld een cheerleader. Door hier gebruik van te maken is de herkenning en aansluiting groter.

Kwaliteiten zijn de positieve eigenschappen die bij een rol horen. De rollen helpen het bewustzijn en het goed inzetten van de kwaliteiten te vergroten. Door je eigen kwaliteiten en die van anderen te leren kennen en herkennen verbeteren de samenwerking en het functioneren.

Schaduwkanten zijn de eigenschappen die naar boven komen als je doorslaat, als je geen ruimte krijgt voor je rol of wanneer je rol geen functie heeft. Het zijn vaak eigenschappen die je liever niet hebt of die je zelf niet zo goed kan zien (blinde vlekken). Wij zien dit niet als een negatieve kant maar een kant waar je van kan leren. Ook schaduwkanten hebben een functie en mogen er zijn!

De kwaliteiten en schaduwkanten zijn de Yin en Yang van de rollen. Beide mogen er zijn en hebben functie. Het gaat om balans en energie. Door bewust te zijn of worden van zowel je kwaliteiten als je schaduwkanten kun je hierin een bewuste keuze maken. Als je beide kan herkennen en erkennen creëer je balans.

Tijd

Bij de rollen geven we aan welke perceptie van tijd een rol heeft. Tijdsbesef en tijdswaarden zijn in een team vaak een reden van onenigheid en onbegrip en zorgen ervoor dat men in de aannames terecht komt. Door met je team te kijken naar ieders perceptie van tijd creëer je begrip. En begrip geeft een opening voor dialoog en dialoog zorgt weer voor synergie.

Verleden, heden of toekomst

De een zit altijd met zijn/haar hoofd in de toekomst terwijl de ander veel meer in het nu is of juist veel terugkijkt naar dat wat er in het verleden is gebeurd. Dit heeft effect op de manier waarop je in het leven staat en hoe je naar situaties kijkt. De verschillen hierin zijn ook vaak de oorzaak  van onbegrip en langs elkaar heen praten. Daarom is per rol aangegeven of ze gericht zijn op het heden, het verleden of de toekomst (of een combinatie daarvan).

Hoofd of hart

Hoofd of hart. Elke rol heeft een voorkeur. Werk/handel je vanuit je hart of vanuit je hoofd. Ben je meer een denker of een voeler? Ook dit kan van belang zijn in de samenwerking. Maar ook voor jezelf, zeker als je rollen hebt waarin dit verschillend is geeft dit inzicht in je eigen reacties.

Ben je geïnteresseerd in de kaartenset, in een training voor je team of organisatie of als trainer/coach in de verdiepingsdag? Klik op de links voor informatie, aanmelden en aanschaf.

Contact

“In de Hoofdrol” is ontwikkeld door De Kracht van de Verschillen; Marion van Wezel & Ingrid Klinkert. Het beeldmateriaal is voor ons gemaakt door Marloes Bouwmeester van www.studio-lou.com.