Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Neem contact op

Versie 1.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-5-2024

​Wij hechten waarde aan jouw privacy en daarom verwerken we persoonlijke gegevens die we van jou, als websitebezoeker en klant, verzamelen zorgvuldig en veilig. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met die gegevens doen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van De kracht van de verschillen.

Samenvatting

Even kort door de bocht, voor de mensen die geen zin hebben om alle privacyverklaringen door te lezen en die het allemaal wel geloven… Met deze privacyverklaring beloven we je om met jouw gegevens om te gaan zoals wij hopen dat jij met de onze omgaat. We zullen niet meer info verzamelen dan nodig, niets delen tenzij dit echt nodig is of moet van een overheidsinstantie en we zullen ze ook niet langer bewaren dan nodig.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marion@dekrachtvandeverschillen.nl.​

Wat verzamelen we

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of klant bent hebben we wat gegevens van je nodig. In het geval van een contactformulier zijn dit je naam, e-mail, telefoonnummer, het onderwerp van je vraag en natuurlijk het bericht. Deze gegevens gebruiken we om je vraag te beantwoorden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je vraag te beantwoorden en een passende dienst aan te bieden. De gegevens worden opgeslagen in Dropbox waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.​

Communicatie

Wanneer je e-mail naar ons verzend, bewaren we deze in het e-mailarchief. Soms vragen we extra gegevens die voor de desbetreffende situatie / vraagstuk relevant zijn. Dit maakt het mogelijk een goede aanbieding te doen en maatwerk te leveren. Deze gegevens bewaren we zolang als nodig voor goede dienstverlening. Deze gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij waarmee een verwerkersovereenkomst is opgesteld.​

Waarom verzamelen we gegevens

Soms is het nodig om wat gegevens te hebben van je (potentiele) klanten. Wij verzamelen gegevens voor:

– Het afhandelen van jouw vragen;

– Het versturen van facturen en het afhandelen van jouw betaling;

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

We verzamelen of gebruik geen informatie voor andere zaken tenzij we hier van tevoren jouw toestemming voor heb gekregen. Daarnaast doen we niet aan geautomatiseerde besluitvorming of het combineren van gegevens om hier analyses op los te laten.​

Derden

Wij delen informatie niet met derden tenzij een opdracht in samenwerking met een samenwerkingspartner wordt uitgevoerd en het delen van gegevens voor de goede uitvoering nodig is. Hiervan stellen we je natuurlijk altijd op de hoogte en dit staat ook altijd in de offerte en overeenkomst vermeld.

Als we werken met externe partijen hebben wij een afspraak met hen over de vertrouwelijke behandeling en bescherming van uw gegevens.

De kracht van de verschillen verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.​

Hoe lang bewaren we jouw gegevens

Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor onze relatie. Als je vaste klant bent is dit natuurlijk anders dan wanneer je een eenmalige vraag hebt gesteld. We bewaren administratieve gegevens zoals facturen en bonnen 7 jaar omdat dit van de belastingdienst moet. Overige gegevens bewaren we tot maximaal 3 jaar na het laatste contact.​

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De kracht van de verschillen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marion@dekrachtvandeverschillen.nl.​

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen twee weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .​

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.