TRAIN-DE-TRAINER

Borging – Ambassadeurs – Tools– Plan

Na het volgen van één of meerdere trainingen is het fijn als het geleerde ook voortgezet en geborgd kan worden binnen de organisatie of binnen het team. Daarvoor kunnen regelmatig terugkomsessies geregeld worden. Een andere optie is het intern opleiden van ambassadeurs voor het onderwerp.


Dit is heel geschikt als er een aantal gemotiveerde en enthousiaste medewerkers in de organisatie zijn die hiermee aan de slag willen. Wij leren deze groep niet alleen handige tools en werkvormen waarmee ze kunnen oefenen. Wij leren ze ook hoe ze mensen het beste kunnen begeleiden en enthousiasmeren.

Contact

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ♦ Hoe stel ik me op als trainer/coach/ambassadeur?
  • ♦ Waar moet ik in de communicatie op letten?
  • ♦ Wat doe ik bij weerstand?
  • ♦ Tools en materiaal om het betreffende onderwerp te herhalen en borgen.
  • ♦ Opstellen van een intern plan/voorstel om het onderwerp actueel te houden.
  • ♦ Do’s en don’ts van een trainer/coach/ambassadeur.
Resultaat:

Na de train-de-trainer hebben de deelnemers de tools om de leerstof of het nieuwe gedrag zelf verder in de organisatie te implementeren. Door middel van training, communicatie en/of voorbeeldgedrag. Dit zorgt voor borging van het gewenste gedrag of houding.

De deelnemer krijgt:

  • ♦ Kennis over zichzelf en zijn/haar rol als trainer/coach.
  • ♦ Kennis over een nieuwe methode waar hij/zij na deze dag mee aan de slag kan.
  • ♦ Inspiratie om een dag met mede trainers/coaches ervaringen te delen en samen te leren.