In de hoofdrol!

Onze teamrollenmethode is nieuw en uniek voor Nederland. Wij hebben deze ontwikkeld op basis van bestaande methodes zoals Disc, Belbin en Meyers-Briggs. Hierbij waren de positieve kenmerken van de verschillende rollen én het gebruiken van de kracht van de verschillen het uitgangspunt.

We maken gebruik van de persoonlijke herkenning van gedragskenmerken en visuele input over de rollen. Met behulp van de verschillende types wordt het gesprek over het eigen gedrag en persoonlijkheid gestimuleerd. Dit geef een luchtige maar effectieve insteek in het inzicht in eigen gedrag en de onderliggende groepsdynamiek.

Wij kiezen er specifiek voor om geen gebruik te maken van testen en assessments. Juist de vrije keuze met betrekking tot de rol die jou aanspreekt en de input van anderen over hoe zij jou zien maakt dat deze methode inzicht geeft in de individuele teamleden en de groepsdynamiek. Zo komt het gesprek op gang en ontstaat er ruimte om samen te groeien.

Met behulp van de verschillende teamrollen wordt inzicht gegeven in de kwaliteiten van ieder teamlid en de wisselwerking tussen deze kwaliteiten. Daarmee krijgen de teamleden meer begrip en inzicht in elkaar en de samenwerking. Dit doen we door op basis van leuke oefeningen de teamrollen te ervaren en bespreken.

In de hoofdrol!

  • 8 teamrollen: door de visuele, dynamische aanpak makkelijk toe te passen
  • Ken jezelf: ga aan de slag met persoonlijkheid en voorkeursgedrag
  • Ken je team: hoe zijn de teamrollen op het werk verdeeld?
  • Samenwerking: ontdek door middel van de rollen hoe je optimaal met elkaar kunt samenwerken